Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2017

Det nye barne og ungdomssjukehuset ved Haukeland Universitetssjukehus fikk Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for 2017. Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms...