Barne og ungdomssjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus fikk Bergen kommunes Arkitektur- og Byformingspris 2017

Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms premisser. Juryen valgte å tildele prisen til Barne- og ungdomssjukehuset som et eksempel på en svært vellykket nyoppbygging av en...