Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73 gnr/bnr: 401/243, 401/380 m.fl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 73, gnr/bnr: 401/243 samt deler av 401/380, 401/360 og 401/159....