Detaljert reguleringsplan for Levanger Brygge 2 (ID: L2020007) gnr/bnr: 315/107 m.fl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN  Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid for Levanger Brygge 2, gnr/bnr: 315/107 samt deler av 315/4, 315/109, 315/104, 315/112 og 315/375....