Detaljert reguleringsplan for Hommelvik Stasjonsby gnr/bnr: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4 51/6 m.fl.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, gnr/bnr: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/6 m fl. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av...