Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2017

Det nye barne og ungdomssjukehuset ved Haukeland Universitetssjukehus fikk Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for 2017.

Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms premisser. Juryen valgte å tildele prisen til Barne- og ungdomssjukehuset som et eksempel på en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe.

Alt i alt er måten bygget i sin helhet er organisert rundt pasienten, samt de mange eksemplene på høy arkitektonisk kvalitet ned til siste detalj og god materialbruk, det som gjør dette til vinneren av Bergen kommunes Arkitektur- og Byformingspris 2017, sier juryen i sin begrunnelse.

Arkitektene som utformet bygget er: KHR Architecture AS, Rambøll Arkitekter AS, pka Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Schønherr AS.
Byggherre: Helse Bergen.