Sted / Levanger
Funksjon / Bolig- og næringsbygg
Byggherre / Forr-Bo og TOBB
Areal / 9 500 m² samlet for boliger, næring og parkering
Ferdigstilt / Under regulering

Bolig- og næringsbygg i tre til fem etasjer, beliggende rett ved Levangersundet. Ca. 70 boliger.

Gjennom å åpne bebyggelsen mot sundet og forskyve leilighetene i forhold til hverandre får flest mulig del i de kvalitetene stedet har. Uteområdet på takhagen trappes ned i mot bakken i flere nivåer for å gi et gjennomgående grønt preg. I de delene av næringsarealene som vender mot sjøen legges det opp til publikumsrettet aktivitet.