Sted / Ørland
Funksjon / Kulturhus
Byggherre / Ørland kommune/Ørland Kysthotell
Areal / 6000 m2
Ferdigstilt / 2009

Konseptet har vært å skape et helhetlig anlegg som legger til rette for sambruk og synergi mellom nye og eksisterende funksjoner.
Tomta har en tosidighet i forhold til sentrum langs Yrjars gate og sjø/utsyn som er fanget opp gjennom 3 uterom med ulik karakter og henvendelse- Kulturplassen- Japansk hage og Bryggeplassen.
Kultursenteret ligger som en lanterne på Brekstad- uttrykt som glasshjørner mot sjøen og mot Yrjars gate der en perlemorsfarget svevende kinoboks er selve lanternen.
Ørland Kultursenter er et bindeledd, et møtested mellom resepsjonen til Ørland Kysthotell, møteromsavdelingen og formannskapsal samt Ørland kommune.
Anlegget har stor fleksibilitet i forhold til sambruk og ulike funksjoners åpningstider. Materialbruken er få og enkle materialer for å samle anlegget. Selve kultursalen er kledd i skifer, Pillarguri fra Otta. Skiferveggen er unik, spesielt utviklet for Ørland Kultursenter.

Ørland Kultursenter inneholder stor sal med 450 sitteplasser, kinosal med 135 sitteplasser, lokaler for Ørland folkebibliotek og Ørland kulturskole, Hannah Ryggen senter, galleri og utvidelse av Ørland Kysthotell.