Sted / Trondheim
Funksjon / Politihus
Byggherre / Trondheim Næringsbygg AS
Areal / 16.000 m2
Ferdigstilt / 2004 - 2013 Diverse ombygginger

Et signalbygg i kraft av sin funksjon i kontrast til de omkringliggende historiske bygningene. Utforming og organisering er resultat av den nye politireformen om et mer åpent, synlig og publikumsvennlig politi. De ulike urbane plassrommene som inngår i en bymessig sammenheng, er verdifulle elementer i det nye politihusets atmosfære.

De krumme moderne glassveggene har hentet sin inspirasjon fra de omkringliggende bygater mens Politihusets indre fasader hensyntar den stramme strukturen i de tilliggende historiske bygningene. Anlegget åpner seg i et 2 etasjes volum mot publikum og adkomstplass med hovedinngang, der kantina ligger som en messanin med utgang til et utvendig skjermet hagerom i nord. Utformingen av alle uterommene er inspirert av den kontemplative japanske hagen, et pusterom – en oase. Det er bevisst materialbruk med få og enkle materialer med naturlig patina, robust i forhold til kystklima og trafikkstøv.

Logistikk for uttrykning og beredskap har lagt viktige føringer for planene sammen med arealeffektive, funksjonelle løsninger.