Detaljert reguleringsplan for Ringbanen

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN gnr/bnr: 107/394, 102/441 m.fl.  Kunngjort: 12.3.2018 Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid meddetaljert...