Arkitekt, arealplanlegger og landskapsarkitekt

pka ARKITEKTER i Trondheim søker etter dyktige og faglig engasjerte medarbeidere med erfaring Vi har stor oppdragsmengde innenfor flere fagfelt, med start i mulighetsstudier og videre planprosess fram til arkitekturprosjektering. Vi er et arkitektkontor som sammen med våre...