Områdeplan for Melhus sentrum enstemmig vedtatt

24.09.2019 ble områdeplanen for Melhus sentrum enstemmig vedtatt i kommunestyret. pka ARKITEKTER har sammen med AMB arkitekter bidratt med utvikling av planene for Melhustorget for Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS. Forslaget kan du se i sin fulle bredde her:...