Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 i Melhus kommune

I hht. Plan- og bygningslovens §12.8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 i Melhus kommune Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Melhus kommune....