Hommelvik Stasjonsby

I mars 2020 vant vi i samarbeid med landskapsarkitektene hos Agraff arkitektkonkurransen om utvikling av Hommelvik Stasjonsby. Vår målsetting er at Hommelvik Stasjonsby med inntil 350 boliger og store offentlige rekreasjonsarealer mot sjøen, skal bidra til utvikling og fornying...