Detaljert reguleringsplan for Reppe, gnr/bnr 25/8, 24/263, 25/6 mfl.

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN  Iht. plan- og bygningslovens § 12-1,12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Reppe, gnr/bnr 25/8, 24/263 mfl. for område i sør og 25/6 mfl. for område i nord. Planstatus I kommuneplanens...