Controller

I forbindelse med at vi ønsker å utvikle markeds og kunderettingen i selskapet, er det samtidig behov for å forsterke økonomifunksjonen. Dette for å videreutvikle økonomi- og virksomhetsstyringen. Se fullstending annonse hos Search House:...