Arkitekt, arealplanlegger og landskapsarkitekt

pka ARKITEKTER i Trondheim søker etter dyktige og faglig engasjerte medarbeidere med erfaring

Vi har stor oppdragsmengde innenfor flere fagfelt, med start i mulighetsstudier og videre planprosess fram til arkitekturprosjektering.

Vi er et arkitektkontor som sammen med våre oppdragsgivere er aktive innen by- og eiendomsutvikling med prosjekter over hele landet både for offentlige og private oppdragsgivere.

pka ARKITEKTER har en ung kreativ og internasjonal stab på 40 fagfolk, som arbeider med en variert oppdragsmengde, innenfor bolig- og næring-, kultur- og helsesektoren. Prosjektene spenner fra overordnet planlegging til omsorgsfull detaljering – fra idé til virkelighet – fra A til Å.

Vi har fokus på bærekraftig planlegging og prosjektering og har som mål å være i front på dette området.

Vi søker  medarbeidere som kan begeistre, har høye faglige ambisjoner, gode norskkunnskaper og behersker visuelle virkemidler. Vår søker må ha god DAK-kompetanse.

Vi tilbyr faglig utfordrende, varierte og spennende  arbeidsoppgaver i et sosialt og raust arbeidsmiljø.

Ta kontakt med 
Reidar Riise Klegseth – reidar.klegseth@pka.no – Mobilnr. 982 66 709
Send inn din søknad snarest til pka@pka.no , senest 22.02.2019