Controller

I forbindelse med at vi ønsker å utvikle markeds og kunderettingen i selskapet, er det samtidig behov for å forsterke økonomifunksjonen. Dette for å videreutvikle økonomi- og virksomhetsstyringen.

Se fullstending annonse hos Search House: https://www.searchhouse.no/stillinger/controller/

Søknadsfrist 06.09.2020

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bidra til styring av selskapets lønnsomhet ved å være tett på virksomheten, både i prosjektene og mht. ressursprioriteringer i samarbeid med selskapets ledelse. Hovedverktøy vil være programvaren Moment.
 • Resultatansvar for oppfølging av selskapets budsjett og økonomiprosesser, prosjektregnskap, samt HR, kvalitetssystemer, anskaffelser og drift.
 • Oppfølging av og rapportering på selskapets etablerte kvalitetsrutiner.
 • Ansvaret for drift og rutiner mht. selskapets IT systemer.
 • Kontakt, oppfølging og resultatansvar for avtaler og forbindelser innenfor bank, forsikring, IT og drift.
 • Implementering og videreutvikling av nye løsninger, inkludert effektivisering og digitalisering.
 • Støtte selskapets ledelse, slik at ledelsen får rom til å videreutvikle selskapet mtp. marked og kunder.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse, økonomi, regnskap og virksomhetsstyring.
 • Erfaring fra virksomhet som aktivt har brukt prosjektregnskap.
 • Relevant høyere økonomisk/administrativ utdanning på masternivå, utdanningsnivå kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Fordel med erfaring fra internkontroll på økonomiområdet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper
pka er opptatt av mennesker og relasjoner. Dine egenskaper forventes å være menneskeorientert, lyttende og samhandlende, slik at det skapes gode samarbeidsrelasjoner. I tillegg forventer vi at du:

 • Er positiv, løsningsorientert og en lagbygger.
 • Har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er selvgående, strukturert, liker å ta initiativ og står løpet ut.
 • Er motiverende, tillitsskapende og nytenkende.
 • Er en god rollemodell som etterlever bedriftskulturen vår i ord og handling.

Vi tilbyr

 • Selvstendig stilling
 • Inngå som kollega i en fantastisk gruppe med dyktige fagfolk i utvikling
 • Kreative og inspirerende kolleger i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Være en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjonen og samarbeidspartnere
 • Konkurransedyktige betingelser

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i innledende fase.

About the Author