Hommelvik Stasjonsby

I mars 2020 vant vi i samarbeid med landskapsarkitektene hos Agraff arkitektkonkurransen om utvikling av Hommelvik Stasjonsby.

Vår målsetting er at Hommelvik Stasjonsby med inntil 350 boliger og store offentlige rekreasjonsarealer mot sjøen, skal bidra til utvikling og fornying av Hommelvik.
Prosjektet omfatter også en broforbindelse mellom sentrum, jernbane og det nye Strandtorget.

I perioden frem til begynnelsen av juni har vi videreutviklet prosjektet, som legger grunnlaget for kommende arbeid med detaljert reguleringsplan.

Trykk på link for å komme til prosjektets hjemmeside:
http://hommelvikstasjonsby.no

About the Author