pka
har kunnskapen og visjonen

pka har røtter og pka har vinger

pka utvikler prosjekter fra idé til virkelighet, fra konsept til detalj
vi ønsker å utfordre våre oppdragsgivere og oss selv

pka vil i samspill med oppdragsgiver utvikle:

• miljøvennlig arkitektur med integrert teknologi av høy kvalitet

… med fokus på:

• bærekraftig ressursbruk
• å være nyskapende
• innenfor avtalte rammer

Per Knudsen Arkitektkontor AS er et frittstående arkitektkontor, grunnlagt i 1979, som arbeider innenfor et bredt fagområde. I tillegg til mulighetsstudier og arealplanlegging, har vi lang erfaring med prosjektering og gjennomføring av mange typer bygg, i alle faser. Store, komplekse og små bygg, nybygg og gjenbruk i form av ombygging og transformasjon.

pka er et av de største arkitektkontorene nord for Dovre, og er et internasjonalt team med mer enn 40 kreative hoder. Teamet har kunnskap og erfaring i et vidt spekter innen planlegging- og arkitektfaget, inkludert høy teknisk kompetanse. Vi ligger i front når det gjelder miljø- og ressursvennlig prosjektering, er løsningsorienterte og har lang og positiv erfaring med ulike typer samarbeid med oppdragsgivere, entreprenører og tekniske rådgivere.

Kompetanseområder:

• Mulighetsstudier innen by-, eiendoms- og prosjektutvikling
• Arealplanlegging med konsekvensutredning og planprogram
• Arkitektur
• Interiør
• Prosjekteringsledelse
• Uavhengig kontroll
• Passivhus
• Breeam NOR

Organisasjonsnummer: 837 506 492