Områdeplan for Melhus sentrum enstemmig vedtatt

24.09.2019 ble områdeplanen for Melhus sentrum enstemmig vedtatt i kommunestyret.

pka ARKITEKTER har sammen med AMB arkitekter bidratt med utvikling av planene for Melhustorget for Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS.

Forslaget kan du se i sin fulle bredde her: http://www.pka.no/wp-content/uploads/2019/09/Melhustorget.pdf

Målsettingen med prosjektet er å bidra til utvikling av Melhus sentrum til et attraktivt bysentrum med egenart der bilene har veket plass for et aktivt folkeliv.


Dette gjøres ved å erstatte dagens innadvendte kjøpesenter med nye, utadvendte og mer hensiktsmessige handelsarealer på gateplan, noe som vil øke attraktiviteten til Melhus sentrum som handelsområde. Det etableres boliger i 2-5 etasjer over handelsarealene, og stimulerende fellesrom i form av fotgjengerstrøk, leke- og rekreasjonsarealer og ikke minst det nye torget.


Kombinasjonen attraktive handelsarealer og boliger gir økonomisk grunnlag for å flytte størstedelen av bilparkeringen, som fortsatt vil være viktig for et levedyktig sentrum, ned i parkeringskjeller med plass til ca. 400-500 biler.


Forretningarealet vil inkl. Rema bli på ca. 14 000 m2. Boligdelen vil bli på ca. 250 boliger.