Sted / Hegra i Stjørdal
Funksjon / Visningssenter for helleristninger
Byggherre / Stjørdal kommune
Areal / 1200 m2
Ferdigstilt / Ikke kjent

1.premie i arkitektkonkurranse i år 2006.

Konkurranseutkastet er senere omarbeidet etter innspill fra Riksantikvar. Fra å være et bygg som skulle vises godt fra veien, ble det omformet til å være mer beskjedent i uttrykket for å underordne seg kulturminnet – helleristningsfeltet.

Prosjektets hovedgrep og ide:

Byggets form, konstruksjon og materialbruk skal være enkle, naturlige og uttrykksfulle.

Bygget har en markant gangakse gjennom hele bygget som ender i et løft opp til et øvre nivå. Derfra kan man bevege seg på gangstier med slak helling opp til bergkunstfeltet.