Sted / Orkanger
Funksjon / Bolig
Byggherre / Orkdal kommune
Areal / 260 enheter

Konkurranse

Boligbebyggelse i Orkanger, utformet som byvillabebyggelse i flere sammenliggende tun. Sammen danner de en romfølge med forskjellige kvaliteter; tundannelser går over i hverandre, eller i grønne offentlige rom, og i byrom. Romfølgen hekter seg på Orkdalsveien, og bryter med barrieren denne utgjør. Den ledige utformingen av tunene gir varierte leiligheter med forskjellig utsyn, og bidrar til aksept for økt tetthet, samtidig som den skal gi området et preg av liten skala og forskjellighet. Området inne i tunene er hevet opp, med en stor del av parkeringen under disse, og man kan gå fritt gjennom området. Takformen gir bebyggelsen identitet med forbindelseslinjer til tettstedets tradisjonelle bebyggelse.