Sted / Trondheim
Funksjon / Kontorbygg
Byggherre / Brattørkaia 15AB og 16 AS
Areal / 19.840 m2 BTA
Ferdigstilt / 2013
Miljø og ressurs / Passivhus, energiklasse A, Breeam-sertifisert klasse Very Good, pilotprosjekt for Breeam Norge

Kontorbygg for hovedleietakeren Direktoratet for Naturforvaltning (Miljødirektoratet), utformet som 2 lamellbygg i 5 og 6 etasjer med et 3 etasjes mellombygg med glassgård. Mottoet for prosjektet var i utgangspunktet ”fra fjord til fjell”, med intensjon om å tolke direktoratets ansvarsområder gjennom materialbruk og utforming av glassgård og kontorlokaler. Bygget er et passivhus, energiklasse A, og prosjektert med målsetting om å bli Breeam-sertifisert klasse Very Good.

Foto: m.herzog / www.visualis-images.com