Sted / Bergen
Funksjon / Sykehus
Byggherre / Helse Bergen
Areal / BTR 1: 28.000 m2, BTR 2: 44.000 m2
Ferdigstilt / TR 1: 2014, BTR 2: 2020

Nytt senter for barn, unge og fødende er lokalisert til tomten mellom Sentralblokken og Haukelandsbakken ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Prosjektet er i samarbeid med KHR Arkitekter AS, København og Ramboll arkitekter, Trondheim og landskapsarkitekter fra Schønherr i Danmark.

Et senter med en åpen og oppløst bygningsstruktur som sikrer at det omkringliggende grønne landskapet fra Ulriken fjell til Møllendal kirkegård kan sive igjennom strukturen som frodige, grønne kiler og dermed oppleves i senteret. I tillegg til plasseringen i terrenget, er motsetningen mellom de lette tangentene på tvers av terrenget og basens tyngde, et av de sterke og bærende grepene i prosjektet.

Prosjektet som er samling av psykiatrien og somatikken samt Barnas Energisenter, omfatter totalt ca. 72 000 m2 nybygg fordelt på 6-8 etasjer med en underkjeller. Konseptet er et helhetlig funksjonelt anlegg, med fokus på fleksibilitet, generalitet og elastitet.

Dessuten har vi følgende fokus:

– Sykehus i barnehøyde: Utforming og materialbruk inspireres av barnets dimensjoner, ønsker og væremåte.

– Sammenheng ute og inne: Alle etasjer har lett adgang til uterom via tilliggende fellesrom med utgang til terreng på grunn av terrgfallet på tomta.

– Sanselighet: Materialbruk som har taktilitet som kan ta og føles på, ulik overflate, farge, belysning.

Foto: Jiri Havran
Illustrasjoner: Beauty & the Bit