Sted / Tromsø
Funksjon / Kontor og laboratoriebygg, Nordområdesenter for klima- og miljøforskning
Byggherre / Statsbygg v/Robert Ekanger
Areal / 10.200 m2 nybygg + 2400 m2 ombygging eks.bygg
Ferdigstilt / Ikke kjent
Nyskapende / Materialbruk med redusert CO2 utslipp
Miljø og ressurs / Passivhusstandard, 50% CO2 reduksjon, framtidens byer/ framtidens bygg

Tilbygg og eksisterende bygning skal være ett anlegg med en hovedinngang. Anlegget skal spille på parti med naturkreftene slik at det klima som sol, vind og snø er med på å forme og synlige gjøre dette samspillet I fysisk form. Eksisterende bygning og tilbygget er bundet sammen med en lysgård og en tverrgående akse hvor fellesrommene – hjerterommene I hver etasje ligger. Aktiv bruk av lysgård med uformele møteplasser og integrert teknologi.

Framsentret er det tidligere Polarmiljøsentret som forsker på klimaendringene I Nordområdene. Det er satt høye miljømål til prosjektet.