Sted / Trondheim
Funksjon / Kunstmuseum
Byggherre / Nedre Elvehavnbygg AS
Areal / 400 m2 nybygg og 600 m2 ombygging av eksisterende bygg
Ferdigstilt / 2008

Å knytte nytt og gammelt sammen ved å etablere taket som det dominerende element over et kulturtorg preget av to utstillingsbokser. Kulturtorget er et åpent og utadvendt sentralrom med det gamle bygget som fondmotiv og som den ene veggen i rommet.
Forbilde er en bensinstasjon som gir energi – likeså som kunsten.