Sted / Heimdal
Funksjon / Bolig- og næringsbygg
Byggherre / Trym Bolig
Areal / 8000 m2 BRA
Ferdigstilt / under prosjektering

To aspekter har inspirert bygningens og leilighetens utforming. Den første er nøye gjennomtenkte planløsninger som tilpasser seg til dagens ulike familiemodeller med fokus på bokvalitet, arealeffektivitet og store, solrike og lune uteplasser å oppholde seg i. Det andre er en småbymessig utforming av byrom og bebyggelse. Variasjonen som preger Heimdal er videreført i prosjektet med ulike gesimshøyder og farger, hvor trefasader spiller en viktig rolle og bidrar til et miljø det er godt å leve, jobbe og trives i.