Sted / Løkken
Funksjon / Publikumsbygg
Byggherre / Chr. Salvesen & Chr. Thams
Areal / 800 m2

Det nye publikumshuset er plassert midt i det historiske gruveområdet med storformatskunsten for å tydeliggjøre de historiske bygningene og skape nærhet.
Vi ønsker å tydeliggjøre Løkkens stolte historie, de imponerende dimensjonene, den vakre råheten i uttrykk og materialbruk.

Konseptet er en vandring i et gruvelandskap og et kunstlandskap i storformat- en helhetlig opplevelse av historiske og nye bygninger.
De nye bygningene, publikumshuset og utsiktstårnet tydeliggjør med sin plassering og moderne utrykk de historiske bygningene. Dette synliggjør forvandlingen av Løkken fra versting og besting.

Vandringen- veien synliggjøres fysisk som bro, veg og trapper og med opplevelser som stoppesteder på vegen. Storformatkunsten kan oppleves ute, på avstand og nært, på utsiden og innsiden. I publikumshuset kan en oppleve den inne i det store luftige rommet og helt nært inntil kroppen- ta og føle på.

Publikumshuset er et slikt stoppested som ligger i sentrum av opplevelsene.

Publikumshuset har hentet sin inspirasjon fra de trange gruvegangene, synliggjort i planen med en tung og uregelmessig romsone i bakkant, i kontrast til de lyse atelierene og utstillingsarealene i front som slipper det fine dagslyset inn fra øst.
Det har en enkel og lavmælt form, slik at de historiske bygningene og kunsten får spille hovedrollen i fjernvirkning. Men i nærvirkning vil innhold, materialbruk og romopplevelse uttrykke publikumshusets kraft og posisjon.