Sted / Trondheim
Funksjon / Bolig
Byggherre / Øvre Bakklandet 28 AS
Areal / 2300 m2 BTA
Ferdigstilt / Under prosjektering

Transformasjon fra institusjonsbygg til boliger.
12 boligenheter med p-plasser i sokkel.

Idé:

Beholde eksisterende bygningsform, – med påbygg i bakgårdsarealet og mot gata, gis bygget større tilhørighet til øvrig bebyggelse.