Sted / Trondheim
Funksjon / Kontor og butikk
Byggherre / E. C. Dahls Eiendom AS
Areal / 2200 m2
Ferdigstilt / 2010

Ideen har vært å etablere bygget som en formidler mellom den lave trehusbebyggelsen i form av kjøpmannsgårder og den høyere bebyggelsen som kom med murtvangen, samtidig har det vært et mål at bygget skal fremstå som et stolt stykke samtidsarkitektur og representere det nyeste i energi, miljøvennlig materialbruk og universell utforming.
På den begrensede tomta har vi samlet vertikale kommunikasjoner og tekniske anlegg i en sone mot nabobebyggelsen i nord, mens anlegget for øvrig er åpent og fleksibelt utformet slik at det kan tilpasses ulike leietakernes behov.
Et karakteristisk trekk ved bygget blir ventilasjonsgolvet og de frilagte betonghimlingene som sikrer bruk av betongens termiske egenskaper. Ytterveggene er preget av et rammeverk i stål i kombinasjon med en fleksibel avskjerming i tre.