Sted / Trondheim
Funksjon / Helse- og velferdssenter
Byggherre / Trondheim kommune
Areal / 14.000 m2
Ferdigstilt / Under prosjektering

I samarbeid med HENT har vi vunnet konkurransen om Persaunet helse- og velferdssenter.

Vår hoveddisposisjon av området har tatt utgangspunkt i at vi ønsker å ta vare på og forsterke de parkmessige og grønne kvalitetene som tomteområdet har i dag. Det nye helse- og velferdssenteret skal med sitt utbyggingsmønster og volumoppbygging fungere som et bindeledd mellom det stramme og monumentale uttrykket til Strinda gamle sykehus som er verna, den karakteristiske fredede bygningsstrukturen i Persaunet leir og til den omkringliggende blokkbebyggelsen som har mange ulike uttrykk både i retning og utforming.

Nye etterlengtede siktlinjer og gangforbindelser med parken er vektlagt. Byggenes plassering skaper varierte uterom, det rause torget med utsikt og gode solforhold som ligger sentralt plassert inntil de parkopparbeidede snarvegene mellom de 3 naturlige terrengnivåene eller sansehagen som er mer skjermet. Fellesarealene, boligene og pasientrommene er prioritert med hensyn til gode utsikt- og dagslysforhold.

 

Helse og velferdssenteret består av to hus:

– Hovedhuset i 4 etasjer, er plassert øverst på tomten og inneholder alle fellesfunksjonene og sykehjemsdelen.

– Omsorgsboligene ligger i eget hus i 5 etasjer på nedre del av tomten.