Strinda hageby trinn en og to ferdigstilt

Trondheim vokser raskt, med mellom 3.000 og 4.000 innbyggere hvert år. En rekke nye bydeler er i ferd med å komme på plass for å gi husrom til alle. En av disse er Strinda Hageby, der 212 av 550 leiligheter nå er ferdige og tatt i bruk av nye beboere.

Foto fra Heimdal Eiendomsmegling/Interiørfoto

Arkitekt Andrea Welte hos pka ARKITEKTER uttaler til Bygg.no at i arbeidet med utforming av området er det lagt stor vekt på at det skal være lyst og luftig, og hun er fornøyd med at man har klart å sikre flott utsikt fra svært mange av leilighetene – det har vært viktig.

For å få et område med høy bokvalitet er det lagt vekt på størst mulig sammenhengende utearealer med høy kvalitet.Både for å få et tiltalende fasadeliv og for å bryte ned volumene til mindre skala er det jobbet bevisst med trapping av byggehøyder, frem- og tilbakesprang i fasaden og en variasjon i materialbruk. De store vinklene i fasaden gir identitet til bebyggelsen og går igjen i alle byggetrinn.

Både sokkelen med næringsdelen og hovedvolumene på boligblokkene er kledd med hvit pussystem (lys trekledning i BT 4-6), yttervegger med balkong er kledd i grå royalimpregnert treverk (varierende farger i de andre byggetrinn) og vegger mot svalgang har platekledning. Balkongene er i stor grad utført med et innglassingsystem, noe som er veldig populært blant kjøperne samtidig som det bidrar til et moderne fasadeuttrykk.

Det er utarbeidet et overordnet material- og fargekonsept for alle byggetrinn som sikrer både helhetsbildet og variasjon mellom blokkene. Blant annet har hver boligblokk fått tildelt sin egen farge på detaljer som for eksempel leilighetsdørene eller spiler i fasaden, og samme fargen gjentas også på søyler i tilhørende parkeringsarealer.

Prosjektet er utført i samarbeid med Heimdal bolig, Skandska Norge, og landskapsarkitekt hos TAG arkitekter, RIBr, RIVA, RIBfy, RIG, RIA fra Rambøll, RIB fra Karl Knudsen, RIE fra ElTeam, RIV vent fra Bryn Byggklima,  RIV rør fra Ole Sivertsen.

Mer om prosjektet kan du lese hos Bygg.no.