Trondheim får nytt bærekraftig stasjonssenter

Pressemelding:

Trondheim får nytt bærekraftig stasjonssenter. Vinneren av arkitektkonkurransen for design av Trondheim Stasjonssenter er kåret.  Arkitema Architects har i samarbeid med pkaARKITEKTER i Trondheim tegnet det nye stasjonsbygget som vil få en sentral plassering i byen. Bygget vil romme mye mer enn bare en stasjon, og målet er at det skal bli en møteplass for alle innbyggerne i Trondheim.

Vinnerforslaget «Kurven» ble lagt frem i dag. Arkitektkonkurransen ble lansert av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, og er resultat av Bane NOR Eiendoms, Trøndelag fylkeskommunes og Trondheim kommunes felles visjon om å skape et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim.  Trondheim Stasjonssenter blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Arkitema Architects skal, sammen med pka Arkitekter, jobbe videre med vinnerforslaget til det kommende stasjonssenteret. Dette gjøres i tett samarbeid med Bane NOR.

Det er et komplekst plan – og designprogram som foreligger for nye Trondheim Stasjonssenter. Ønsket er å skape et multimodalt transportknutepunkt, som kan styrke byens identitet og skape attraktive opplevelser for innbyggere og gjester i Trondheim. Samtidig skal stasjonssenteret bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet. 

Målet er at stasjonen i fremtiden ikke bare blir et utgangs- eller sluttpunkt for reisen, men også en serviceopplevelse som samler varierte tilbud og reiseformer. Stasjonens rom skal bli et sted for opplevelser og det skal være en destinasjon i seg selv. Bygget kommer dessuten til å inneholde et stort kontorlokale, og vil dermed huse arbeidsplasser for hundredevis av mennesker.

«Vi er veldig glade for at vi er utpekt som vinnere av konkurransen, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR. Designforslaget vårt er vi svært tilfredse med, og jeg er sikker på at det kommer til å bidra til at Trondheim sentrum blir enda mer attraktivt for innbyggere, turister og de som er på gjennomreise. Trondheim Stasjonssenter vil bli en integrert del av kommunens flotte og ambisiøse fremtidsplaner for området mot havnen. Vi har lagt de fysiske rammene for klimavennlig reising med kollektivtrafikk. Her kommer ulike tjenester til å samles, og vi har planlagt nøye for å skape god flyt i logistikken for alle passasjerer, både de som kommer til og fra tog, og med buss, båt, sykkel og bil», forteller Thomas Grave-Larsen i Arkitema Architects. Grave-Larsen fortsetter: «Vi har vært i tett samarbeid med lokale arkitekter fra pkaARKITEKTER, som har sikret at prosjektet har en solid lokal forankring. Vår arkitektoniske tilnærming til oppgaven har vært å skape et nytt, samlende byrom for Trondheim – en «storstue» som tilbyr byen en rekke nye og uformelle møteplasser og rom. Stasjonsbyggets kurver og avtrappende fasader gjør at koblingen mellom byen og havnen blir forsterket. Og de ikoniske gamle trehusene ved Nidelven blir fremhevet når man ankommer til byen fra sjøsiden via Sjøgangen.»

Komplisert trebygg under utførelse mens togene kjører Trebyen Trondheim har gitt inspirasjon til å designe Trondheim Stasjonssenter med bærende konstruksjoner i tre. Tre gir et lavt CO2 avtrykk, samtidig som at bruken av tre gir identitet og estetisk kvalitet. Bygningen blir et tydelig landemerke, både arkitektonisk, klimapolitisk, og som en videreførelse av Trondheims stolte tradisjon for trebebyggelse. 

En av de store utfordringer i den kommende byggeprosessen er at sentret skal plassers over skinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor er en del av designet at de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene, vil bli oppført i moduler som raskt kan monteres.  Også de helt spesielle fasadene, som gir solavskjerming til hele bygget, vil bli forhåndsprodusert i moduler. Dette vil forenkle monteringen på bygget.

Bygget blir også BREEAM NOR- sertifisert med ambisjoner om Excellent og designet er gjort med hensyn til flere av FN’s bærekraftsmål.