Korona og tiltak

Vi ønsker med dette og informere om at vi følger myndighetens råd og har iverksatt tiltak for å redusere risikoen for spredning av Koronaviruset ved at våre ansatte i stor grad har hjemmekontor i tiden fremover og at alle reiser er kansellert, eksterne møter reduseres til de høyst nødvendige.

Som en konsekvens av denne situasjonen så må vi varsle om at dette sannsynligvis vil gå utover fremdriften/våre leveranser i pågående prosjekter, men vi prøver selvsagt å holde produksjonen i gang og begrense skadevirkningene.

Fra idé til virkelighet.